Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rừng thải ra nhiều carbon hơn mức hấp thụ

      Một số khu rừng được bảo vệ nhiều nhất trên thế giới đang thải ra nhiều carbon hơn mức hấp thụ, do các hoạt động như khai thác gỗ và cháy rừng. Và, các khu bảo tồn đang góp phần làm biến đổi khí hậu.