21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rượu không rõ nguồn gốc

      Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT Thành phố Hà Nội đã phát hiện hàng loạt vi phạm tại một số cơ sở kinh doanh rượu trên địa bàn thủ đô.