Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sản phẩm 'tự công bố' hỗ trợ điều trị covid-19

      Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị rà soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc các tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên và ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid-19.