Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: săn trộm ngà voi

      Một nghiên cứu mới cho thấy nạn săn trộm ngà voi nghiêm trọng ở các vùng của Mozambique khiến nhiều cá thể cái được sinh ra mà không có ngà.