21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: sản xuất nhựa

   Các vòng đàm phán về loại bỏ ô nhiễm nhựa gặp trở ngại do sự khác biệt quan điểm của các nước đối với một số vấn đề, bao gồm giới hạn sản xuất nhựa.
   Việc sản xuất nhựa đang có xu hướng phát thải nhiều khí nhà kính hơn so với các nhà máy nhiệt điện than, điều này đang làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết biến đổi khí hậu.