ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sạt lở ở an giang

      Chiều ngày 15/6 vừa qua, An Giang đã ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Rạch Ông Chưởng đoạn km16+250 – km16+300, Tỉnh lộ 946 ở huyện Chợ Mới Từ đó thiết lập hành lang an toàn và tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời xử lý di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm.