21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: shark hưng

   Vừa qua, trên một số phương tiện truyền thông, mạng xã hội có một số bài đăng tải đề cập đến việc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) và các công ty thành viên trả chậm phí dịch vụ cho các sàn liên kết.
   CenLand vừa công bố doanh thu quý IV/2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 175 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.