Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: sử dụng vốn vay

   Theo đánh giá của các cấp công đoàn, gói vay được triển khai trong thời điểm này là rất kịp thời, góp phần đẩy lùi tình trạng "tín dụng đen" ở nhiều khu công nghiệp.
   Trong quá trình triển khai xây dựng dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội), Kiểm toán Nhà nước đã đưa ra một số kết luận, kiến nghị chủ đầu tư xử lý.