21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: suy giảm tê giác

      Loài tê giác Sumatra cực kỳ nguy cấp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát tán hạt giống ở các khu rừng Đông Nam Á. Vì vậy sự suy giảm và biến mất của loài này đang ảnh hưởng đến cấu trúc của các cánh rừng này.