21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: suy thoái đa dạng sinh học do biến đổi khí hậu

      Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình tăng lên, làm thay đổi vùng phân bố và cấu trúc quần thể sinh vật của nhiều hệ sinh thái. Các nhà khoa học đã chứng minh được sự di cư của một số loài do sự ấm lên của Trái đất.