Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tái chế nhựa

   Nhựa đã làm “điên đảo” thế giới trong nhiều thế kỉ qua. Vì vậy, trong quy trình mới thân thiện với môi trường hơn, nhựa sản xuất bằng cách sử dụng sinh khối (nhựa sinh học), được tái chế hóa học trở lại thành phân bón.
   Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Cornell (Mỹ) đã sử dụng một monome trung bình từ nhựa tổng hợp tạo ra một loại polyme cứng hơn, có thể giúp nhựa tái chế trở nên bền hơn. Các chuỗi polyme càng dài, nhựa được tái chế càng bền.