21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tài nguyên đất than bùn

      Hiện nay, ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) có diện tích đất than bùn khoảng 3.000 ha. Đây là hệ sinh thái rất quan trọng, có tính đa dạng sinh học cao và rất có giá trị về bảo tồn.