Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tài nguyên khoáng sản

   Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, từng bước siết chặt, triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý khoáng sản.
   Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật, từng bước siết chặt, triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý khoáng sản.
   UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành chấn chỉnh công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản trước hàng loạt hoạt động khai thác vi phạm pháp luật.
   Từ đầu năm đến nay tỉnh Tiền Giang đã và đang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
   Để ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách... Tuy nhiên, thực tế vẫn rơi vào tình trạng 'trên bảo dưới không nghe'.