Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tài nguyên sóng

      Tình trạng biến đổi khí hậu cùng với tốc độ mở rộng phát triển kinh tế nhanh chóng tại bãi biển Sacheonjin của Hàn Quốc trong năm qua khiến mực nước tại đây dâng lên mức cao nhất trong 12 năm qua.