Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tài nguyên và môi trường

   Năm 2022, Việt Nam nói chung, ngành tài nguyên và môi trường nói riêng đã khẳng định được vị thế, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất và ứng phó với biến đổi khí hậu.
   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi UBND các huyện, thành phố; chủ đầu hạ tầng khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về việc bảo vệ môi trường dịp Tết Nguyên đán 2023.
   Hội đồng bình xét sự kiện ngành TN&MT năm 2022 đã tổ chức bình xét, công bố các sự kiện của Ngành nhằm đánh giá, tổng kết các kết quả các nhiệm vụ, hoạt động nổi bật sau một năm công tác.
   Ngày 20/12/2022, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 1576/TTr-TTGQKNTCI gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các địa phương về thông tin danh sách các nhà thầu, đơn vị tư vấn có sai phạm và năng lực hạn chế đã phát hiện qua thanh tra.
   Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (TN&MT) mới ban hành Văn bản số 8053/STNMT-TTr về việc công khai và minh bạch thông tin xử lý đối với dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ triển khai và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.
   Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi truờng, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã xử phạt vi phạm hành chính 8 tổ chức và 2 cá nhân với tổng số tiền 1,876 tỷ đồng.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa gửi văn bản số 5352/BTNMT-TTTT tới các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.
   Trong khuôn khổ Hội nghị đối thoại hợp tác triển khai thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” và chuyển đổi năng lượng, các đối tác quốc tế đã cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050.
   Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
   Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường giám sát đối với các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm, có nguồn thải lớn, nhiều lần bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường.