ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tái tạo cây trồng

      Các loại cây lương thực có giá trị cao gặp nhiều trở ngại trong việc lai tạo các giống mới, đang nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-Combo.