Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tăng cường biện pháp phòng chữa cháy rừng

      Trước tình trạng nhiều khu vực có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Công điện 905/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.