Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tăng cường cải thiện môi trường nước

      Thông tin từ Sở TN&MT Hà Nội mới đây cho biết, đến hết tháng 8/2021, nhiều khu vực ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn thành phố đã được xử lý, cải tạo.