ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tăng cường phòng chống thiên tai

   Bộ TN&MT chỉ đạo nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là dự báo, cảnh báo sớm, chú trọng việc dự báo thời tiết điểm, mưa lớn định lượng, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.
   Bộ VHTT&DL vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó nhấn mạnh việc lồng ghép các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phát triển du lịch.
   Để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thành phố đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng.