Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tạo ra nước từ không khí

      Tỷ phú Bill Gates và Quỹ quản lý đầu tư Blackrock vừa tuyên bố hỗ trợ Source Global - một công ty khởi nghiệp sản xuất các tấm hydropanel để tạo ra nước từ không khí loãng.