21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thanh tra nhà chung cư

      Hà Nội sẽ lập đoàn kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và công tác quản lý nhà nước đối với việc vận hành, sử dụng nhà chung cư ở 5 quận.