Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thu hút khách du lịch quốc tế

      Nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, BR-VT đã tích cực tổ chức, tham gia nhiều hoạt động quảng bá. Mới đây nhất, tỉnh BR-VT đã tham gia chương trình quảng bá tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM năm 2022, được tổ chức từ ngày 8/9 đến 10/9.