Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thu phí bảo vệ môi trường

   Trước dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải của Bộ Tài chính, nhiều chuyên gia bày tỏ sự quan ngại đề xuất này chưa phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
   Các cơ sở trên địa bàn TP.HCM có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m3/ngày (24 giờ) sẽ phải nộp phí bảo vệ môi trường.