Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thử thách lớn của tphcm

      Vừa phải đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải phát triển kinh tế, người dân và chính quyền TP.HCM đang đứng trước những thử thách lớn trong đợt giãn cách xã hội lần thứ 2.