21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thuế chuyển nhượng đất

      Bộ Tài nguyên và Môi trường đang nghiên cứu phương án, thuế chuyển nhượng đất sẽ được tính theo bảng giá đất hàng năm, theo giá thị trường.