Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thuế đất đai

      Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên môi trường để đối chiếu các thông tin, hồ sơ địa chính của người nộp thuế.