ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tỉ phú mỹ

      Có ít nhất 18 tỉ phú và hàng trăm người thuộc giới siêu giàu ở Mỹ đã nhận được tiền trợ cấp Covid-19 của chính phủ liên bang, và nghịch lý là khoản tiền trợ cấp này chỉ dành cho hộ gia đình nghèo và hộ gia đình có thu nhập trung bình.