Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tiếp cận nước sạch

   Vùng cấp nước Thủ đô rất rộng nên việc đưa nước sạch đến tận mỗi nhà dân vẫn còn là nhiệm vụ khó khăn. Việc bảo đảm để người dân tiếp cận được với nước sạch vẫn phải là một trong những mục tiêu hàng đầu.
   Giai đoạn 2015-2021, chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” đã hỗ trợ xây dựng, nâng cấp 83 công trình nhà vệ sinh và hệ thống nước sạch; hỗ trợ hơn 81 nghìn học sinh tham gia gần 3 nghìn lớp học về tài nguyên nước với hơn 2.400 giáo viên, tình nguyện viên cùng tập huấn.