21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tp. châu đốc

      An Giang - Người dân tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, san lấp hố nước tù đọng, không để vật chứa đọng nước phát sinh lăng quăng ở xung quanh khu vực sinh sống.