Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tphcm tăng cường xử lý an toàn tác thải

      Để đảm bảo an toàn xử lý rác thải phát sinh do Covid-19, Sở TN&MT TP.HCM đã đề nghị Sở Y tế và Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng hỗ trợ tham gia tại các điểm thu gom, xử lý.