Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tphcm triển khai 20 dự án chống ngập

      Theo Sở Xây dựng TP.HCM, Dự thảo kế hoạch 2021 đề ra chỉ tiêu trong năm nay sẽ triển khai, hoàn thành 10 dự án giảm điểm ngập do mưa và 10 dự án giảm ngập do triều cường.