21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trả cổ tức tiền mặt

      Tính đến nay, đã có 8 nhà băng công bố kế hoạch hoặc đã chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong năm 2024. Dự kiến số tiền dùng để trả cổ tức tiền mặt trong năm 2024 là xấp xỉ 27.700 tỷ đồng.