Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trái đất sẽ ấm hơn ít nhất 3 độ c

      Trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland, hầu hết các nhà khí hậu học hàng đầu nói rằng ngưỡng 2 độ C kiềm chế sự nóng lên toàn cầu nằm ngoài tầm với.