Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: trao quà từ thiện

   Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11, Tạp chí Kinh tế Môi trường cùng Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam đã trao quà tại nhiều địa điểm của xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
   Ngày 25 và 26/11, Tạp chí Kinh tế Môi trường cùng Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam sẽ tổ chức trao quà cho các em học sinh, nhà trường, xây dựng công trình công cộng, trồng cây tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.