ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trồng cây thuốc phiện

      Điều 247 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy. Vậy cụ thể Điều này quy định như thế nào?