21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trồng trọt hữu cơ

      Hà Nội kỳ vọng trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, diện tích canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ sẽ chiếm ít nhất 1,5% tổng diện tích đất nông nghiệp hiện có của toàn TP. Đến năm 2030, con số này sẽ đạt từ 2,5-3% tổng diện tích đất trồng trọt.