21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: trung tâm dự báo kttv quốc gia

      Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021-2/2022. Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021.