Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tự ý đấu nối lưới điện

      Đang có một nghịch lý đối với nhiều hộ dân lắp điện mặt trời là điện thừa, nhưng không những không bán được mà còn phải trả tiền khi bị đẩy lên lưới.