Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tưới nước đường phố

      Tại một số tuyến phố chính, nhiều quận của Hà Nội đã triển khai tưới nước rửa đường nhằm làm dịu bớt bầu không khí oi nóng. Để giảm bớt nắng nóng đỉnh điểm hiện nay,