Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vắc xin pfizer

      Vắc xin Pfizer ngăn ngừa nhập viện và tử vong cao ở mức 90% trong ít nhất 6 tháng, ngay cả với người nhiễm biến chủng Delta.