21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vaccine phòng dịch

      Tính đến nay tổng cộng Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng 4.283.906 liều vắc-xin Covid-19, trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.977.431 người; số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 306.475 người. Tới đây, 3 triệu liều vaccine Moderna có thể 'cập bến' Việt Nam vào ngày 25/7 tới.