Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vải thiều xuất sang đức

      Đây là lần đầu tiên nông sản Việt xuất khẩu sang thị trường Châu Âu theo mô hình “thương mại điện tử xuyên biên giới” dựa trên nền tảng thương mại điện tử do Việt Nam phát triển và vận hành. Cùng với đó, đây cũng là một bước tiến đáng ghi nhận đối với ngành thương mại điện tử Việt Nam trong việc đưa các sản phẩm nông sản chất lượng cao ra thị trường nước ngoài có nhiều tiêu chuẩn khắt khe như thị trường châu Âu.