ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: váy từ tảo trồng

      Scarlett Yang, một sinh viên đến từ học viện Central Saint Martins, thuộc Đại học Nghệ thuật Luân Đôn (Anh) đã sử dụng chiết xuất từ tảo và protein kén tằm để tạo ra một chiếc váy giống như thủy tinh, phát triển theo thời gian và có thể phân hủy trong nước trong vòng 24 giờ.