21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vi phạm kinh doanh xăng dầu

      Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh việc xử lý nghiêm hành vi ‘găm hàng’ trong kinh doanh xăng dầu, nếu vi phạm sẽ tước giấy phép vĩnh viễn.