Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vincommerce và vineco về tay masan

      Theo trích dẫn phát biểu của hai tập đoàn, việc sáp nhập/hoán đổi/M&A giữa Vingroup và Masan sẽ không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch phát triển ban đầu.