21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: vusta góp ý dự thảo

      Ngày 8/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý “Dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030”.