21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: wb tài trợ 500 tỷ đồng cho quảng bình

      Với sự tài trợ của WB, dự án sẽ tạo sự phát triển bền vững cho 4.232 ha rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng và tăng cường khả năng chống chịu của vùng ven biển.