21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: wyndham lynn times thanh thủy

      Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ cho biết, dự án Wyndham Thanh Thủy chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng nóng. Như vậy, chủ đầu tư dự án chưa thể thực hiện hoạt động khai thác loại tài nguyên này.