Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xả thải chứa hoá chất độc hại

      Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 10-5-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản để thay thế Nghị định 33/2017/NĐ-CP.