21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: xây nhà xưởng

      Doanh nghiệp bất động sản công nghiệp tận dụng lợi thế thu hút vốn FDI tăng mạnh năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD tăng 13,5% so với năm trước. Đây được cho là tín hiệu tốt đối với doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp năm 2023.